Logo Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Welkom op ons leerplatform!

Je kan deze website beschouwen als een digitale omgeving die je helpt in het bijleren over kindermishandeling. De website richt zich tot beroepskrachten. Na overleg met ons centrum en je team/docent spreken we af welk leertraject, cursus wenselijk is. Daarna kan je dan individueel inloggen en beginnen. Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met ons centrum.

 • Vorming

  Interesse in een vormingsdag voor jouw klas, collega's of groep?


  Training of vorming aanvragen
 • Kennismakingspakket

  Kennismakings-
  pakket

  Wilt u toegang tot het kennismakingspakket, het demoleertraject en verdere informatie over vorming?


  Kennismakingspakket aanvragen
 • Contact

  Heeft u nog verdere vragen? Gelieve contact op te nemen met ons centrum:


  Contacteer ons